Pravilnici

PRAVILNIK O NATJECANJIMA CESTOVNOG TRČANJA NA DUGE STAZE 2019. GODINE

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuju se Pravila i Propozicije za Hrvatski cestovni kup (u daljnjem tekstu Kup).
(2) Odredbe ovog Pravilnika obvezuju sve klubove i organizatore trka uključene u Kup.
(3) U bodovanju za ukupan plasman sudjeluju klubovi članovi HAS-a i članovi tih klubova registrirani u Hrvatski atletski savez.
(4) Nema posebne članarine za sudjelovanje u ligi/kupu osim one koju su klubovi redovno dužni uplatiti u Hrvatski atletski savez.
(5) Svaki natjecatelj za svoj nastup na natjecanjima Kup-a preuzima punu odgovornost koja nije prenosiva na organizatora trke u slučaju bilo kakve nezgode ili više sile.

KALENDAR I UVJETI NATJECANJA

Članak 2.

(1) Kup i Liga su serije natjecanja u Cestovnom trčanju, koja se održavaju u Republici Hrvatskoj, a sadrži 20 trka na dužinama od 10 km do uključivo maratona. Natjecanje se odvija po pravilima HAS-a te ovog Pravilnika o natjecanju.
(2) Kalendar Kupa, odnosno Lige utvrđuje komisija za cestovno trčanje, u dogovoru s organizatorima trka.
(3) Kalendar Kupa/Lige mora se utvrditi najkasnije do kraja mjeseca sječnja za tekuću natjecateljsku sezonu.
(4) Mjesta i datumi priređivanja natjecanja mogu se mijenjati svake sezone.

Članak 3.

(1) Na utrkama sudjeluju osobe oba spola, a posebno se iskazuje poredak natjecateljica, odnosno natjecatelja.
(2) Na svim utrkama trkači/natjecatelji ostvaruju pojedinačni i ekipni poredak prema vremenu od najmanjeg postignutog vremena.
(3) Bodovanje za pojedinačni i ekipni poredak ne vrši se za članove klubova koji nastupaju u štafetnom natjecanju ili natjecanju zbirnog rezultata.

Članak 4.

(1) Ekipu čine tri predstavnika istog kluba/udruge, istog spola. Da bi klub ostvario ekipni poredak na natjecanju mora nastupiti najmanje tri člana istog spola, a boduje se na način da se zbroje njihovi pojedinačni bodovi. Ekipni plasman ne ostvaruju klubovi, ako na natjecanju nastupi manji broj predstavnika kluba od tri.
(2) Pod ekipnim plasmanom odvojeno se boduju muške i ženske ekipe u tablici Hrvatski cestovni kup, te zajednički plasman muških i ženskih trkača kroz tablicu Hrvatska cestovna liga
(3) Bodovanje ¸u Ligi se vrši prema zbroju bodova troje ženskih i troje muških članova klubova s ostvarenim najvećim brojem pojedinačno osvojenih bodova. Ako na utrci klub ima manje od 3+3 trkača bodovat će se pojedinačni rezultat ukupnog broja koji je nastupio na utrci do najmanje jednog predstavnika. Ako neki klub/udruga nema člana na nekoj utrci neće se bodovati.
Svi klubovi natječu se u sklopu jedne Lige. Klub koji ostvari najviše bodova na utrci ostvaruje 30 bodova, drugi klub slijedom 25, treći 22, četvrti 20, peti 19, a ostali u poretku iza po jedan bod manje do najmanje 1 bod.
(4) Za ukupni poredak klubova u Ligi na kraju godine, boduje se svih 12 trka lige, a za Kup 50%+1 odnosno 11  najboljih trka (od ukupno 20).

Članak 5.

(1) Pojedinačni plasman ostvaruje se prema ostvarenim bodovima po spolu u ukupnom poretku i prema dobnim kategorijama (kategorije su određene prema navršenoj starosti u tekućoj godini, a ne prema datumu rođenja). Maksimalan broj bodova čine najbolji rezultati ostvareni na 50% plus 1 od ukupnog broja ostvarenih utrka prema predviđenom kalendaru utrka. Za ovu godinu to je 11 utrka.
Bodovanje se vrši samo za članove klubova koji u tekućoj godini navrše 17 godina ili su stariji.
(2) Pojedinačno bodovanje i pojedinačni plasman se vrši od trenutka kada klub/udruga registrira u HAS-u članove koji će se bodovati. Retrogradno bodovanje nije moguće.
(3) Pojedinačno bodovanje se vrši za sljedeće kategorije:

  • kategorije muških: MU-23, MS, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70
  • kategorije žena: ŽU-23, ŽS, Ž35, Ž40, Ž45, Ž50, Ž 55, Ž60

[(17-22), (23-34), (35-39), (40-44), (45-49), (50-54), (55-59), (60-64), (65-69),(70+)]

Članak 6.

PRINCIP BODOVANJA

Bodovi ovise o postignutom pojedinačnom rezultatu i plasmanu prema pobjedniku/ci. Na svakoj utrci kraćoj od maratona prvi ostvaruje 1 000 bodova,  Prvi na maratonu osvaja 1 200 bodova. Na natjecanjima gdje je maraton glavna utrka boduje se i prateća utrka (polumaraton) pri čemu prvi osvaja 1000 bodova.

Pojedinačno svatko može jednostavno izračunati broj osvojenih bodova:

1 000 bodova ostvaruje prvi u poretku (na maratonu 1 200), a ostali redoslijedom zaostatka u sekundama (10 sek=1bod) i minus broj mjesta zaostatka u poretku za prvim.

(npr. drugi ima zaostatak 17 sekundi što se dijeli s 10 i pribraja 1 – jedno mjesto zaostatak za prvim; ukupno 1 000 – 2,7 = 997,3. Drugi je zaostao 125 sekundi : 10 = 12,5 + 2 =14,5; 1 000 – 14,5 = 985,5)

Formulu bi mogli ovako formulirati Bodovi = maks. bodovi – br.sek.zaostatka/10 – plasman prema vodećem.

OBAVEZE ORGANIZATORA NATJECANJA

Članak 7.

(1) Svaki organizator natjecanja iz Kupa obvezan je uplatiti kotizaciju u dogovorenom iznosu koji je sastavni dio pravilnika, na posebni žiro-račun HAS-a namjenjen za cestovno trčanje, najkasnije 7 dana po završetku trke.

Predloženi iznos kotizacije za organizatore lige ovisio bi o ukupnom broju trkača na utrkama koje se boduju za Kup/Ligu:
·  100 do 500 trkača – 1.000kn

  • 501 do 1.000 trkača – 2.000kn
  • 1.001 do 2.000 trkača – 3.000kn
  • 2.000 do 3.000 trkača – 4.000 kn
  • 3.001 i više trkača – 5.000kn

Za utrke koje su u kupu a nisu dio ligaških natjecanja:

  • 500kn

(2) Iz tog iznosa se podmiruju troškovi obrade i objave rezulata, te ostali troškovi neophodni za provedbu Kupa (pehari,medalje, diplome, nagrade za najuspješnije, itd.).

(3) Organizator je pored toga obavezan kroz propozicije i obradu rezultata voditi posebno rezultate za ukupni poredak i prema starosnim kategorijama navedenim u ovom pravilniku.

Prilikom proglašenja najuspješnijih dužan je osigurati kako nagrade za najbolje ukupno tako i za najuspješnije prema kategorijama.

(4) Rezultati utrke moraju biti dostavljeni predsjedniku komisije, odnosno osobi koju on odredi za obradu podataka, najkasnije 24 sata nakon objave službenih rezultata, u za to predviđenoj formi Excel tabele. Rezulatati će biti objavljeni na stranici koja će biti ili dio HAS-ove stranice ili zasebna stranica Cestovnog trčanja sa poveznicom na HAS.

ZAVRŠNE ODREDBE

Cilj pojedinačnih, kup i ligaških natjecanja je dati smisao sve popularnijem cestovnom trčanju u Hrvatskoj i otvoriti prostor za natjecanje i nadmetanje onih atletskih klubova koji su manje zastupljeni na atletskoj stazi.

Cilj je razvoj cestovnog trčanja na duge staze.

Komisija će raditi na stvaranju uvjeta za ostvarivanje vrhunskih rezultata u trčanju na duge staze ali i vrednovanje onih manje vrhunskih i poticanje rekreativnog trčanja.

Prema financijskim mogućnostima osigurat će se na kraju godine materijalne nagrade (medalje i pehari)  za najuspješnije pojedince i klubove (prva tri osvojena mjesta). Nagrade po kategorijama dobit će trkači/trkačice koji/koje ostvare najmanje pet plasmana..

Total Page Visits: 913 - Today Page Visits: 6